The Boston Consulting Group, Interim Search och Heidrick & Stuggles har den 17 mars 2016 delat ut priset Årets Förändringsledare 2015.

Årets Förändringsledare är en hedersutnämning till personer som initierat och drivit förändring som haft en extraordinär positiv påverkan på organisationen, dess anställda, externa intressenter och det svenska samhället i stort. Det finns en rad utmärkelser i Sverige och det är vi glada för. Att hedra personer som på olika sätt bidragit till samhällets utveckling, företagande och andra initiativ ger en extra sporre och sänder signalen att ambition/ talang/ civilkurage uppmärksammas, uppskattas och uppmuntras. Vi som är initiativtagare till utmärkelsen anser att det saknas ett pris för de som visat prov på bland det mest krävande som finns inom näringslivet – förändringsledning, vilket The Boston Consulting Group, Heidrick & Struggles och Interim Search arbetar dagligen med från tre olika perspektiv: Interim Management,  Executive Search & Leadership Consulting och Management Consulting.

Att vara en föredömlig förändringsledare tycker vi innebär att man initierat, drivit och implementerat förändringar som haft stor påverkan såväl för den egna organisationen som externt. Detta innebär ofta att personen hanterat komplicerade processer som kräver initiativförmåga, handlingskraft, strategisk förmåga, ledarskap samt kapacitet och ofta mod att genomdriva svåra beslut.
Initiativ: Årets Förändringsledare är en hedersutnämning till personer som initierat och drivit förändring som haft en positiv inverkan på organisationen, dess anställda och det svenska samhället i stort.

Kategorier: Årets Förändringsledare tilldelas vinnare i tre kategorier: små, medelstora och stora bolag.
Juryarbetet: Totalt nominerades hela 120 personer, juryn har analysera nomineringarna utifrån tre perspektiv: intern påverkan, extern påverkan, personlighet. Jurymedlemmarna kommer ifrån Interim Search, Heidrick & Stuggles och The Boston Consulting Group. Totalt sammanträffe juryn vid fem tillfällen.

Och vinnarna av Årets Förändringsledare 2015 är....

Från vänster: Joakim Stenqvist VD Infraservice, Kai Wärn Koncernchef Husqvarna Group, Stefan von Stein VD Campadre.
 

Små bolag:
Joakim Stenqvist
VD Infraservice

Juryns motivering:
Förändringsledaren har bevisat att innovation är möjlig i även de mest traditionella branscher. Företaget har under personens ledning genomgått mycket kraftig tillväxt med en fördubblad omsättning under 2015 med bibehållen hög marginal. Vinsterna har till största del återinvesterats, bland annat i en av de största privata satsningarna i maskinpark som kommer ha en stor positiv påverkan på den lokala infrastrukturen framöver. Bolaget har under året genomgått förändringar i organisationsmodell med nya chefer och förstärkt styrelse, ökat internationaliseringsgraden genom innovativa sätt att vinna nya affärer och kontinuerligt förstärkt företagets system och strukturer för att underbygga fortsatt tillväxt. Att driva dessa förändringar i en traditionell bransch har möjliggjorts genom ett aktivt ledarskap som under 2015 utvecklats från att tidigare år varit till stor del operativt till att arbeta mer effektivt genom företagets chefer.

Stora bolag:
Kai Wärn
Koncernchef
Husqvarna Group


Juryns motivering:
Förändringsledaren har realiserat betydande förbättringar i ett stort och stolt bolag. Företaget har efter förändringsledarens tillträde snabbt visat på förbättrade marginaler, tillväxt samt förbättrad avkastning på eget samt sysselsatt kapital. Ett fokuserat förbättringsprogram, Accelerated Improvement Program, lanserades tidigt. Företaget har omorganiserats med en varumärkesdriven logik. Till de starka resultaten hör en mycket imponerande utveckling för aktieägare med en avkastning ovan börsindex och jämförbara företag. Under förändringsledarens ledarskap har företaget levererat en årlig totalavkastning till aktieägarna på närmare 20 % under åren 2013-Jan 2016, att jämföra med OMX 30 som levererat ca 5 % genomsnittlig avkastning under samma period.

Medelstora bolag: Stefan von Stein 
VD Campadre

Juryns motivering:
Förändringsledaren har haft en mycket positiv påverkan som VD för e-handelsbolaget och har under sin korta tid i bolaget ökat omsättningstillväxten med 40 % och förbättrat rörelseresultatet med över 11 MSEK med bibehållen bruttomarginal. Resultaten har uppnåtts genom ett batteri av åtgärder som omfattat ny ledningsgrupp och rekryterat ny kompetens inom marknad, finans och IT. Stefan har arbetat med effektivisering av de interna processerna, utökat sortimentet, väsentligt ökat företagets digitala närvaro och förbättrat företagets IT-plattform som utgör ett viktigt nav i verksamheten. Han har genomfört dessa förändringar och lyckats vända bolaget tack vare en positiv attityd och ett ledarskap som fått både personal och samarbetspartners med på tåget.

120 deltagare var på eventet Årets Förändringsledare 2015 för att diskutera ämnet Förändringsledning och för att hedra kvällens vinnare.

"Vi ser att förändring och förnyelse är avgörande framgångsfaktorer för företag att förbli konkurrenskraftiga och lönsamma och med detta pris vill vi uppmärksamma de ledare som lyckats driva och implementera förändringar som haft en stor positiv påverkan"
Johan Öberg VD The Boston Consulting Group i Sverige

"Kriterierna för priset är att man ska ha drivit en större förändring som haft en positiv påverkan på företaget, både externt och internt samt det svenska samhället i stort. De tre vinnarna har haft en positiv påverkan på den interna organisationen, och på bolagets omvärld, samt en föredömlig personlighet vad gäller att driva komplex förändringsledning"
Stefan Granqvist VD & Partner Interim Search
 

Deltagarna fördelade på dessa befattningskategorier.

"Vi hoppas att priset kommer att inspirera vinnarna och deras företag samt lyfta vikten av förändringsledning för organisationers framgång framöver"
Elise Andström Partner Heidrick & Struggles

Eventet hölls på Atelier 23, högst upp i DN-skrapan, som bjöd på en enastående utsikt. Som pricken över i:et tittade solen fram.

Kontakt:
Wictor Bonde, Interim Search; wictor.bonde@interimsearch.com, +46 (0) 70 555 30 24
Anna Linnerud, The Boston Consulting Group; linnerud.anna@bcg.com, +46 (0) 73 079 44 40
Elise Andström, Heidrick & Struggles; eandstrom@heidrick.com, +46 (8) 406 71 00