Årets Förändringsledare delas ut i tre kategorier:

Stora bolag

Små & Medelstora bolag

Årets utmärkelse 2017: CSR

För att kvalificera till nomineringen ska kandidaten uppfylla baskriterierna:

  1. Varit aktiv i ett bolag med huvudkontor eller betydande verksamhet i Sverige under nomineringsåret.
  2. Haft en linjeroll i organisationen.

Juryn kommer att analysera nomineringarna utifrån tre perspektiv:

  1. Intern påverkan. Detta avser resultat som förändringsledaren har åstadkommit i den egna organisationen och innefattar förändringar som på ett positivt sätt har påverkat det finansiella resultatet, personalen, företagskulturen, organisationen, etc.
  2. Extern påverkan. I bedömningen vägs in hur kandidatens förändringsledning framgångsrikt har påverkat externa intressenter och bidragit till samhället i övrigt.
  3. Personlighet. Juryn väger även in personlighet och till vilken grad kandidaten har agerat som ett föredöme med ett positivt, engagerande och inspirerande sätt.