Årets Förändringsledare är en hedersutnämning till personer som initierat och drivit förändring som haft en extraordinär positiv påverkan på organisationen, dess anställda, externa intressenter och det svenska samhället.

Det finns en rad utmärkelser i Sverige och det är vi glada för. Att hedra personer som på olika sätt bidragit till samhällets utveckling, företagande och andra initiativ ger en extra sporre och sänder signalen att ambition/ talang/ civilkurage uppmärksammas, uppskattas och uppmuntras. Vi som är initiativtagare till utmärkelsen anser att det saknas ett pris för de som visat prov på bland det mest krävande som finns inom näringslivet – förändringsledning.

Att vara en föredömlig förändringsledare tycker vi innebär att man initierat, drivit och implementerat förändringar som haft stor påverkan såväl för den egna organisationen som externt. Detta innebär ofta att personen hanterat komplicerade processer som kräver initiativförmåga, handlingskraft, strategisk förmåga, ledarskap samt kapacitet och ofta mod att genomdriva svåra beslut.

Det tycker vi är värt att hedra.


"BCG arbetar med bolag i förändring och vi anser att det saknas en utnämning av de modiga individer som i olika organisationer och företag driver positiva förändringar som leder till ett ökat värde."

 

Johan Öberg
Managing Partner, The Boston Consulting Group 


"Att införa en förändring som påverkar kulturen kräver attention på högsta nivå, starkt fokus på förändringsledning och moderna ledare. Ledare som kan manövrera i volatilitet, osäkerhet, komplexitet och otydlighet. Vi har rekryterat, validerat och utvecklat ledare för förändring i mer än 60 år."

 

Elise Andström
Partner, Heidrick & Struggles

 

"Majoriteten av våra kunder driver förändringsarbete med en tydlig målsättning på vart de vill vara om ett, tre eller fem år. Att kontinuerligt identifiera och utvärdera förändringsledare är något vi gör dagligen, för att snabbt kunna tillhandahålla resurser som bidrar till att våra kunder når sina mål."

 

Stefan Granqvist
VD, Interim Search